Execution Only Hypotheek

Eisen voor een Hypotheek in Spanje

Acceptatiecriteria van Spaanse banken

Acceptatiecriteria voor een hypotheek in Spanje

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Spaanse hypotheek verschilt flink tussen Nederlandse en Spaanse banken. Ten eerste dient er in Spanje altijd een vast maandelijks inkomen (liefste uit arbeid) aantoonbaar te zijn. De bank moet kunnen zien dat je voor een langere periode maandelijks een vast salaris ontvangt. Dit geeft zekerheid voor de Spaanse bank. Ze kijken naar de huidige situatie en het gemiddelde van afgelopen twee jaar.

De Spaanse banken nemen daarnaast een toekomstig inkomen niet mee in hun hypotheekofferte. De verwachte opbrengst van bijv. een B&B hebben dus nimmer invloed op de hoogte of prijs van je hypotheek!

Daarnaast zijn er nog een aantal andere eisen van Spaanse banken waar je aan zult moeten voldoen:

Leeftijd & looptijd

Een hypotheek in Spanje heeft een maximale looptijd van 25 jaar voor non-residenten. Anders dan in Nederland, dient de hypotheek voor het 75e jaar volledig annuïtair te zijn afgelost. Een klant met een leeftijd van 55 jaar kan hierdoor enkel een hypotheek krijgen met een looptijd van maximaal 20 jaar. De Spaanse bank baseert de looptijd regelmatig op basis van de oudste persoon van het koppel. Banken zijn dus erg huiverig om een hypotheek in Spanje te geven als je ouder bent dan 65 (maximale looptijd is dan 10 jaar).

Inkomensdrempel (DTI)

Er mag maximaal 35% van het gezamenlijk netto inkomen uitgaan naar bruto woonlasten. Dit betekent de bruto woonlasten in Nederland én de woonlasten van een eventuele financiering in het buitenland. Tevens worden hier de maandelijkse overige kredieten en/of partner alimentatieverplichtingen meegenomen. Indien dit percentage wordt overschreden, wordt een hypotheekaanvraag in Spanje afgekeurd.

Inkomen uit verhuur van tweede woningen wordt als secundair inkomen beoordeeld. Hier wordt gekeken naar de huurinkomsten, alsmede naar de hypotheeklasten op de verhuurde woningen, en de verhouding schuld t.o.v. de waarde van de woningen.

Weten of jouw inkomen (vs lasten) goed zit?

Bekijk of jouw Debt-to-income ratio onder de 35% zit! Maak gebruik van onze handige online calculator. Hiermee bereken je zelf of je genoeg ruimte hebt om voor een hypotheek in aanmerking te komen.