nota-simple-registral

Nota Simple

Explanation of title deed

What is a Nota Simple?

This document is an extract of the title deed of the property according to the Registro de la Propiedad, also known as theSpanish property register/cadastro. The owner must register his Spanish property in this land register.

A recent Nota Simple is required when applying for a mortgage as it allows the bank to verify that the seller is also the actual owner of the property.

In addition, not unimportantly, this document will help clarify whether the property is free of debts, tax arrears or issues such as repossession. The selling party is usually in possession of the Nota Simple and otherwise you can request the document through a contact person, such as a lawyer.

So beware: if the selling party does not want to provide the note simple, it may want to conceal something that is in the note simple. Of course, this need not be the case. Does the selling party want a provisional deed of sale signed before the note simple is requested? Then pay extra attention, as even a provisional deed of sale is often binding. In that case, request the Nota Simple first:

Requesting nota simple?

Can't arrange the note simple through the seller? Then you can easily do so through Spain Purchase Guide. Our legal specialist will arrange the extract at the land registry in Spain. You arrange it easily from the Netherlands and entirely online:

Nota Simple

Nota Simple

Uitleg over de eigendomsakte

Wat is een Nota Simple?

Dit document is een uittreksel van de eigendomsakte van de woning volgens het Registro de la Propiedad, ook wel bekend als het Spaanse eigendomsregister/kadaster. De eigenaar dient zijn Spaans onroerend goed in dit kadaster te registreren.

Een recente Nota Simple is vereist bij een hypotheekaanvraag aangezien de bank hiermee kan controleren of de verkoper ook de daadwerkelijke eigenaar van de woning is.

Daarnaast, niet onbelangrijk, wordt in dit document mede duidelijk of de woning vrij is van schulden, belastingachterstanden of zaken zoals beslaglegging. De verkopende partij is meestal in het bezit van de Nota Simple en anders kan je het document opvragen via een contactpersoon, zoals een advocaat.

Let dus op: indien de verkopende partij de nota simple niet wil verstrekken, dan kan het zijn dat deze partij iets wil verzwijgen dat er in de nota simple staat. Dit hoeft uiteraard niet het geval zijn. Wil de verkopende partij een voorlopige koopakte getekend hebben vóór dat de nota simple is opgevraagd? Let dan extra goed op, want ook een voorlopige koopakte is vaak bindend. Vraag in dat geval eerst de Nota Simple op:

Nota simple aanvragen?

Lukt het niet de nota simple via de verkoper te regelen? Dan kan dit eenvoudig via Hypotheek in Spanje Direct. Onze juridisch specialist regelt het uittreksel bij het kadaster in Spanje. Je regelt het eenvoudig vanuit Nederland en geheel online: