Disclaimer

Hypotheek In Spanje Direct

In deze disclaimer staat beschreven welke verantwoordelijkheid Hypotheek Spanje Direct en haar team heeft over uitspraken en aanbevelingen die worden gedaan, zowel online en via email in geschreven tekst, als telefonisch / mondeling contact.

Disclaimer toelichting

Hypotheek in Spanje Direct is een educatief en informatief platform dat kennis deelt en woningaankopers helpt om hun vastgoedfinanciering in Spanje te regelen. De dienstverlening behoudt zich tot:

  • Kennisdeling ter voorbereiding van een woningaankoop in Spanje
  • Kennisdeling ter voorbereiding van een hypotheekaanvraag in Spanje
  • Beoordeling en waardering van profielen in aanloop naar een hypotheekaanvraag in Spanje
  • Voorbereiden, opstellen en verwerken van klantdossier ter beoordeling van de bank.
  • Vrijblijvend advies op basis van ervaringsdeskundigheid aan bank uitbrengen m.b.t. hypotheekaanvraag
  • In contact brengen van hypotheekaanvragers en medewerker(s) hypotheekverstrekking bij de Spaanse bank
  • Eventueel bieden van ondersteuning en mediation tussen hypotheekaanvrager en hypotheekverstrekker. Dit geldt voor het aanvraagproces, er wordt géén bemiddeling toegepast op hypotheekvoorwaarden of contractonderhandelingen.

Hypotheek in Spanje Direct - en haar medewerkers - zijn geen professioneel (hypotheek)adviseur of adviseur vermogensbeheer. Alle informatie die gedeeld of gegeven wordt is uitsluitend informatief en kan niet als direct persoonlijk advies opgevat worden. Hypotheek in Spanje Direct zal nimmer gegeven informatie als persoonlijk advies bestempelen.

Eventuele financiële of hypothecaire beslissingen dienen genomen te worden door de klant op basis van eigen (financieel) onderzoek of afwegingen óf in samenspraak met medewerkers hypotheekverstrekking bij de Spaanse bank óf in samenspraak met een persoonlijke vermogensadviseur.

Aansprakelijkheid

Hypotheek in Spanje Direct accepteert geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor gegeven informatie dat als persoonlijk financieel advies wordt geïnterpreteerd. De klant accepteert bij het aangaan van een relatie door middel van een online betaling deze disclaimer, evenals de algemene voorwaarden van Hypotheek in Spanje Direct.

Verantwoordelijkheid over betaalde diensten

Hypotheek in Spanje Direct verplicht zich om de dienst zo goed als behoren uit te voeren en waar nodig een coulancebeleid of retourbeleid toe te passen wanneer dit redelijkerwijs geacht wordt.

Er kan geen verantwoordelijkheid worden gesteld aan Hypotheek in Spanje Direct door nalatigheid of vertraging door derde partijen en/of leveranciers. In deze gevallen geldt ook bovenstaande beleid op basis van redelijkheid.

 

Vernoeming handelsnaam

Hypotheek in Spanje Direct handelt als handelsnaam van Spain Purchase Guide. Alle connecties met financiële instanties verlopen via het kantoor van KP Spain Consultancy Group S.L. geregistreerd onder (CIF)nummer B40547432.

 

Deze disclaimer betreft versie 1.1 en is voor het laatst gewijzigd op 01-10-2023